Cập nhật hình ảnh thực tế chụp tại Khu Đô Thị TMDV & Du Lịch Cát Tường Phú Sinh ngày 16/02/2017.

1

DCIM100MEDIADJI_0031.JPG
DCIM100MEDIADJI_0031.JPG

 

1216

 

DCIM100MEDIADJI_0040.JPG
DCIM100MEDIADJI_0040.JPG

 

DCIM100MEDIADJI_0046.JPG
DCIM100MEDIADJI_0046.JPG

 

cat tuong phu sinh thuc te 11-02-2017 (6)

cat tuong phu sinh thuc te 11-02-2017 (8)

cat tuong phu sinh thuc te 11-02-2017 (7)

cat tuong phu sinh thuc te 11-02-2017 (9)

cat tuong phu sinh thuc te 11-02-2017 (11)

cat tuong phu sinh thuc te 11-02-2017 (10)

cat tuong phu sinh thuc te 11-02-2017 (14)

cat tuong phu sinh thuc te 11-02-2017 (15)

cat tuong phu sinh thuc te 11-02-2017 (17)

cat tuong phu sinh thuc te 11-02-2017 (18)

cat tuong phu sinh thuc te 11-02-2017 (19)

cat tuong phu sinh thuc te 11-02-2017 (21)

cat tuong phu sinh thuc te 11-02-2017 (20)

cat tuong phu sinh thuc te 11-02-2017 (22)

cat tuong phu sinh thuc te 11-02-2017 (31)

DCIM100MEDIADJI_0074.JPG
DCIM100MEDIADJI_0074.JPG

cat tuong phu sinh thuc te 11-02-2017 (28)

 

cat tuong phu sinh thuc te 11-02-2017 (34)

cat tuong phu sinh thuc te 11-02-2017 (40)cat tuong phu sinh thuc te 11-02-2017 (39)

DCIM100MEDIADJI_0032.JPG

 

0931839942
0911839896